REGULAMIN GRUPOWY CZŁONKA GRH OSTHEER

GRH OSTHEER

 1. Członkiem grupy może być osoba w wieku od 17 lat. W przypadku osób nie przekraczających 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo w działaniach grupy.
 2. W grupie obowiązuje umundurowanie wczesnowojenne, bluza i spodnie M40.
 3. Członkostwo w grupie można zawiesić lub z niego zrezygnować na własny wniosek.
 4. Z grupy można zostać usuniętym na skutek naruszenia prawa, regulaminu grupy lub zachowania niezgodnego z przyjętymi obyczajami.
 5. O przydziale broni palnej decyduje dowódca grupy lub jego zastępca.
 6. Każdy członek grupy zobowiązany jest do stałego poszerzania własnej wiedzy.
 7. Zakaz spożywania alkoholu przed w trakcie jak i po rekonstrukcji lub uroczystości w danym dniu. Grupa nie ma charakteru paramilitarnego, odcina się od wszelkiej polityki i ideologii, zwłaszcza ideologii totalitarnych.

Obowiązkiem kandydata i członka jest:

 •  uczestnictwo w inscenizacjach i innych imprezach o ile jest to możliwe w danym czasie,
 •  dbanie o własny wygląd, umundurowanie i oporządzenie,
 •  udoskonalanie swojego sprzętu z godnie z odtwarzaną epoką,
 •  regularne opłacanie co miesięcznych składek,
 •  dbanie o dobre imię grupy,
 •  praca na rzecz grupy,
 •  przestrzeganie regulaminu.

Ogólne zasady posługiwania się bronią przed  w trakcie oraz po rekonstrukcji.

 1. Po otrzymaniu broni nie ładujemy amunicji do magazynka.
 2. Amunicję ładujemy na wyraźną komendę dowódcy lub jego zastępcy.
 3. Nie celujemy w osoby oraz nie zakładamy bagnetu na broń przy osobach.
 4. Nie pozostawiamy broni jakiej kol wiek ( oryginał, kopia ) bez opieki.
 5. Nie strzelamy rekonstruktorom nad głowami ani obok.
 6. Nie wolno oddawać strzału nie mniej niż 5 m od rekonstruktora.
 7. Osoba będąca pod wpływem jakich kol wiek środków odurzających, nie otrzyma broni do ręki.